نمایش 1–12 از 15 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 6، قطر داخلی حلقه 5

220,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 6، قطر داخلی حلقه 6

240,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 6، قطر داخلی حلقه 4

210,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 2.5، قطر داخلی حلقه 10

170,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 2.5 ، قطر داخلی حلقه 8

140,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 2.5 ، قطر داخلی حلقه 5

120,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 2.5 ، قطر داخلی حلقه 6

140,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 2.5 ، قطر داخلی حلقه 4

100,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 2.5 ، قطر داخلی حلقه 3

90,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 1.5 ، قطر داخلی حلقه 8

140,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 1.5 ، قطر داخلی حلقه 6

130,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 1.5 ، قطر داخلی حلقه 5

90,000 تومان