نمایش 1–12 از 15 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 6، قطر داخلی حلقه 5

150,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 6، قطر داخلی حلقه 6

160,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 6، قطر داخلی حلقه 4

135,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 2.5، قطر داخلی حلقه 10

100,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 2.5 ، قطر داخلی حلقه 8

87,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 2.5 ، قطر داخلی حلقه 5

74,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 2.5 ، قطر داخلی حلقه 6

80,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 2.5 ، قطر داخلی حلقه 4

60,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 2.5 ، قطر داخلی حلقه 3

55,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 1.5 ، قطر داخلی حلقه 8

85,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 1.5 ، قطر داخلی حلقه 6

75,000 تومان

سرسیم حلقوی ورودی سیم حداکثر 1.5 ، قطر داخلی حلقه 5

58,000 تومان