اشنایی

انواع ترمینال وایرشو کابلشو

 • اتصالات سیم ها

   اساساً بین یک اتصال دائم و موقت تفاوت های  اساسی وجود دارد. اتصالات دائم عبارتند از:

 • لحیم شده
 • جوش خورده
 • پرسی دندانه دار
 • پرس شده
 • اتصالات موقت (غیر دائم)
 • به کمک پیچ
 • سوکت نر و ماده
 • ترمینال

زمانی که از اتصالات غیر دائم استفاده می کنید در واقع یک تمرین عمومی برای استفاده از اتصالات لحیم شده، جوش خورده و پرس شده است که در یک سیم کشی می توان از تمام ترکیبات اتصالی استفاده کرد. مثلاً یک سرسیم تخت به انتهای سیم چند رشته پرس می شود. همچنین می توان از یک اتصال سوکتی نر و ماده استفاده و یا می توان از یک سر سیم که به انتهای سیم لحیم می شود استفاده کرد و یا یک اتصال موقت به کمک پیچ و مهره ساخت.

برای قراردادن سیم های رشته ای در زیر پیج باید از سرسیم یا وایرشو یا فیش استفاده شود. جنس سرسیم ها اغلب از مس با روکش قلع یا برنج است، این فیش ها از نظر شکل ظاهری دارای انواع مختلفی به شرح زیر است:

1)  حلقه ای (گرد)                                 2)  تیغه ای (U شکل)

3)  میله ای (وایرشو)                             4)  کشویی (زبانه ای)

  • حلقه ای                  

   برای قرار دادن سیم در زیر پیچ، روی شین از اتصال حلقه ای یا گرد استفاده می شود. مزیت این سرسیم در این است که اگر پیچ شل باشد، اتصال به راحتی جدا نمی شود. لازم به ذکر است که شل بودن اتصال موجب بالا رفتن مقاومت محل اتصال شده، در نتیجه منجر به گرم شدن و سوختن سیم ها می شود.

  • تیغه ای

   از سرسیم تیغه ای یا U شکل برای قراردادن سیم در زیر پیچ، روی شین استفاده می شود. با این تفاوت که این سرسیم به راحتی در زیر پیچ قرار می گیرد یا از زیر پیچ جدا می شود.

  • میله ای                           

   برای قرار دادن سیم های افشان مخابراتی و برق فشار ضعیف در زیر ترمینال های دستگاه یا تابلو برق سرسیم میله ای یا وایرشو به کار می رود. از فیش به صورت نر و ماده در بازار موجود است.

  • کشویی

   برای اتصال سیم های افشان برق فشار ضعیف به کلیدهایی که محل اتصال سیم به آن ها مانند کلید کولر، زبانه ای است از سرسیم زبانه ای استفاده می شود. نمونه فیش به صورت نر و ماده در بازار موجود است.

 • نصب سرسیم

   اتصال سیم ها به سر سیم ها به دو صورت لحیمی و پرسی صورت می گیرد.

  •  سرسیم لحیمی

   با توجه به اندازه سرسیم، روکش (عایق) سیم را جدا کرده بر روی فیش قرار داده سپس به کمک هویه و سیم لحیم مرغوب (37% سرب- 63% قلع) لحیم کاری کنید. در زمان لحیم کاری بایستی دقت کرد که روکش عایق سیم نسوزد.

  •  سرسیم پرسی

   در نصب این سرسیم از انبر پرس برای پرس کردن سر سیم به کار می رود.

 • پرس کردن سیم ها

 جهت این نوع اتصالات، یک ابزار پرس کننده مورد نیاز است. از ابزارهایی با مصارف عمومی نیز می توان جهت این کار استفاده کرد. فشار وارده توسط یک مانع ثابت تنظیم می شود تا از اتصال کامل سیم و ترمینال اطمینان حاصل شود. سطح سیم فشرده شده تا از عدم وجود فضای خالی در آن اطمینان حاصل شود.

در صورتی که بخواهیم یک سیم افشان را به ترمینال وصل کنیم باید از سرسیم استفاده شود. قلع اندود کردن سر سیم توصیه نمی شود زیرا در این صورت در اثر فشار زیاد و لرزش اتصالات لحیم شده شل می شود.

   • دستور العمل پرس کردن سرسیم ها

   1. روکش عایق سرسیم را به اندازه مورد نیاز در می آوریم (لخت می کنیم). طول سیم لخت شده با توجه به نوع سرسیم متفاوت است (سرسیم دارای روکش عایق و بدون روکش عایق) در مورد سرسیم های دارای روکش عایق باید سیم داخل قسمت عایق سرسیم شود در صورتی که در سرسیم بدون عایق، باید عایق سیم با سرسیم فاصله داشته باشد. روش زیر در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد.

   در صورت استفاده از سر سیم بدون روکش عایق، باید بین انتهای عایق سیم و سر سیم حدود یک میلی متر فاصله باشد. در صورتی که سر سیم دارای قطعه ای ضمیمه جهت کاهش تنش وارده بر آن باشد در این محل نصب می شود. در صورتی که از سر سیم دارای روکش عایق استفاده شود انتهای عایق سیم باید داخل عایق سر سیم قرار گیرد.

   1. سر سیم را در انتهای سیم قرار می دهیم برای هر سیم باید از سر سیم مناسب استفاده شود.
   2. به منظور پرس کردن سر سیم، باید از سوراخ مناسب دستگاه پرس استفاده شود.
   3. دستگاه پرس را تا محل رسیدن به نقطه توقف فشار می دهیم تنها با رسیدن به این نقطه توقف می توان از اتصال مناسب سر سیم به سیم اطمینان حاصل کرد.
   4. در مرحله آخر دستگاه پرس را باز کرده و از اتصال مناسب سیم و سر سیم اطمینان حاصل می کنیم.
 • ابزار پرس سر سیم و فیش ها

 در اتصالات قابل جدا شدن می بایست از فیش یا ترمینال های مخصوص استفاده شود. اغلب اتصالاتی که در سیم کشی اتومبیل و دستگاه های الکتریکی وجود دارد از نوع جدا شدنی است که در این نوع سیم کشی ها، تعمیرات آسان است. برای اتصال فیش به سرسیم ها از دستگاه پرس استفاده می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *