نمایش 1–12 از 13 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 1.5 قطر حلقه 3 SV1.5-3 بسته صدتایی

70,000 تومان

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 1.5 قطر حلقه 4 SV1.5-4 بسته صدتایی

80,000 تومان

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 1.5 قطر حلقه 5 SV1.5-5 بسته صدتایی

85,000 تومان

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 1.5 قطر حلقه 6 SV1.5-6 بسته صدتایی

90,000 تومان

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 2.5 قطر حلقه 4 SV2.5-4 بسته صدتایی

90,000 تومان

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 2.5 قطر حلقه 5 SV2.5-5 بسته صدتایی

95,000 تومان

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 2.5 قطر حلقه 6 SV2.5-6 بسته صدتایی

100,000 تومان

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 2.5 قطر حلقه 8 8-SV2.5 بسته صدتایی

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 4و6 قطر حلقه 5 SV-5.5-5 بسته صدتایی

185,000 تومان

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 4و6 قطر حلقه 6 SV-5.5-6 بسته صدتایی

200,000 تومان

سر سیم دوشاخ ورودی سیم 4و6 قطر دهنه 4بسته صدتایی

185,000 تومان

سر سیم دوشاخ ورودی سیم4و6 قطر حلقه 3 SV-5.5-3 بسته صدتایی