نمایش دادن همه 12 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-110 بسته صدتایی

80,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-187 بسته صدتایی

80,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-250 بسته صدتایی

72,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 2/۵ FDD2-187 بسته صدتایی

80,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 2/۵ FDD2-250 بسته صدتایی

95,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 6-4 FDD5.5-250 بسته صدتایی

200,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 6-4 FRD5.5-195 بسته صدتایی

140,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 2.5 FRD2-156 بسته صدتایی

85,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 1.5 FRD1.25-156 بسته صدتایی

80,000 تومان

سرسیم فیشی نری، ورودی سیم ۲.۵ کد (MDD ۲-۲۵۰) آبی بسته صدتایی

70,000 تومان

سرسیم فیشی نری، ورودی سیم ۱.۵ کد (MDD ۱.۲۵-۲۵۰) قرمز بسته صدتایی

55,000 تومان

سرسیم فیشی نری، ورودی سیم کد (MDD ۵.۵-۲۵۰) زرد بسته صدتایی

135,000 تومان