نمایش دادن همه 12 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-110 بسته صدتایی

90,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-187 بسته صدتایی

90,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم ۱/۵ FDD1.25-250 بسته صدتایی

90,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 2/۵ FDD2-187 بسته صدتایی

100,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 2/۵ FDD2-250 بسته صدتایی

120,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 6-4 FDD5.5-250 بسته صدتایی

170,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 6-4 FdD5.5-195 بسته صدتایی

170,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 2.5 FdD2-156 بسته صدتایی

120,000 تومان

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 1.5 Fdd1.25-156 بسته صدتایی

100,000 تومان

سرسیم فیشی نری، ورودی سیم ۲.۵ کد (MDD ۲-۲۵۰) آبی بسته صدتایی

120,000 تومان

سرسیم فیشی نری، ورودی سیم ۱.۵ کد (MDD ۱.۲۵-۲۵۰) قرمز بسته صدتایی

100,000 تومان

سرسیم فیشی نری، ورودی سیم کد (MDD ۵.۵-۲۵۰) زرد بسته صدتایی

170,000 تومان